ULL I VÄST - ett småskaligt spinneri

Produkter och tjänster

Vi lönspinner din ull, vilket innebär att vi tar betalt för att processa din ull. Du får tillbaka en förädlad produkt som till 100% består av din egen ull.

Vi åtar oss att spinna ull från alla sorters fårraser, alpackor och mohairgetter.

Minimillmaskinerna är små och flexibla, därför kan vi ta emot och förädla mindre kvantiteter. Vi har ingen undre gräns för ullmängd, men vi tar emot max ca 20-25 kg per gång och helst inte mindre än 4 kg.

Priser

Hos oss betalar man per kg inlämnad ull. Detta är för att vi ska få in så ren ull som möjligt, något som alla tjänar på.

Inskickad ull som inte är ordentligt rensad rensas på spinneriet på kundens bekostnad (300 kr/timme + moms).

För varje färg och varje kvalitet på ull eller garn tillkommer en ställavgift, då varje omställning i våra maskiner tar tid. Ställavgifter
Mindre än 1 kg: 600 kr
1–3 kg: 400 kr
Mer än 3 kg: 200 kr

Ullfibrernas längd bör vara mellan 5–15 cm för att fungera i våra spinnmaskiner. Om det förekommer längre fibrer så skapar det problem vid spinnandet. Vi måste då, beroende på omfattningen, ta ut en extra kostnad på mellan 100–300 kr + moms per kilo färdigt garn.

Utbyte

Räkna med att ca 70 % av den inlämnade ullen blir garn. Med alpackaull är förlusterna lite lägre.

En del av ullens vikt försvinner vid tvätten, en del sorterar maskinerna bort under processen.

Av den bortsorterade ullen kan en stor del tas tillvara och användas till tovning eller som fyllning.

Betalningsvillkor

Betalning sker via faktura med 10 dagars betalningsvillkor.

Garn, tovplattor, kardband med mera

Nedan presenteras de produkter och tjänster som vi erbjuder.

Etiketter och gördlar

Det finns etiketter med Ull i Västs logga för märkning av garn som vi spunnit. Skriv ut, klipp isär och fyll i. Hämtas här ››

Två och tretrådigt garn

Vi spinner tvåtrådigt och tretrådigt garn. Båda typerna finns i fin och medelgrov grovlek. De färdiga garnhärvorna väger 100 g.

2-trådigt garn

Längden på det 2-trådiga fina garnet är 200–300 meter/hg och det medelgrova ger 120–200 meter/hg.

3-trådigt garn

3-trådigt fint garn ger 130–200 meter/hg och medelgrovt 80–130 meter/hg.

Priser

Från råull av får – 500 kr/kg råull + moms.

Från råull av alpacka – 600 kr/kg råull + moms.

Från råull av angoraget – 700 kr/kg råull + moms.


Våra maskiner är relativt snälla mot fibrerna, vilket ger mer glans i garnet än äldre och större maskiner. Bilden visar 2-trådig gotlandsull där dom två härvorna i mitten är spunna hos Ull i Väst.


Tretrådigt pälsfårsgarn, medelgrovt.


Alpackaägarna har alltid namn på sina djur. Bilden visar 2-trådigt garn från "Kaffe", "Cafe-latte" och "Grädde".


Vitt tvåtrådigt garn från blandade raser i fin grovlek.

Mattgarn

Mattgarn från råull av får – 440 kr/kg råull + moms.

Mattgarn från råull av alpacka – 540 kr/kg råull + moms.

Mattgarn gjort av spillull – 325 kr/kg färdigt garn + moms.


Grått mattgarn från gotlandsfår och vitt från finullsfår. Mattgarnet har en kärna av sisal- eller ullgarn.

Kardband (förgarn)

Från råull av får – 310 kr/kg råull + moms.

Från råull av alpacka – 380 kr/kg råull + moms.


Vita kardband av alpacka.

Tovplattor

Om ni önskar kan vi göra lätt-tovade plattor av spillet från spinningen av ert garn. Tillverkning av tovplatta från spill kostar 310 kr + moms.

Tovplattornas storlek är ca 100 x 115 cm och de kan till exempel användas till att göra sittdynor, sulor eller grytunderlägg.

Tjänster

Rensning

En timkostnad om 300 kr + moms tillkommer om ull behöver rensas från skräp eller dubbelklipp.

Ställavgift

För varje färg och varje kvalitet på ull eller garn tillkommer en ställavgift, då varje omställning i våra maskiner tar tid.

Mindre än 1 kg: 600 kr
1–3 kg: 400 kr
Mer än 3 kg: 200 kr

Avgift vid extra lång ull

Ullfibrernas längd bör vara mellan 5–15 cm för att smidigt kunna spinnas i våra maskiner. Om det förekommer längre fibrer tar vi, beroende på omfattningen, ut en extra kostnad på 100–300 kr + moms per kilo färdigt garn.

Studiebesök

Vi tar även emot studiebesök kvällstid eller dagtid fredag-söndag, kostnad 500 kr/timme + moms.

Försäljning av garn

Vi säljer garnhärvor av olika kvaliteter.

Färdiga produkter av ull


Vantar och tofflor av garn från skogsfår.


Sulor och grytunderlägg.


Sittdynor.


Handledsvärmare, handstickade av garn från skogsfår.


Mattgarn.


Fodral till i-pad.


Matta vävd av vårt mattgarn. Storlek ca 125 x 80 cm.

Tovplattor

Tovplattor kan fås vita eller grå.

Eller med nonfigurativt mönster.

Liten tovplatta (1/6 av normal storlek).


Tovplatta med nonfigurativt mönster.