Ren och fin ull som ger ytterst lite spill.

Smutsig ull ger en betydligt dyrare slutprodukt.

Ull av god kvalitet kräver planering

Skötseln av fåren är grunden

Redan vid utfodring av tackorna påverkas ullkvalitén. Man bör tillse ett gott näringstillstånd hos fåren under betäckningen och dräktighetstiden. Därefter kommer betesperioden där det avgörs hur ren ullen kommer att bli. Undvik kardborrar, tistlar, barr, mogen timotej och andra växter som kan fastna i ullen.

Rena får med torr ull

Tänk på att det kan vara gynnsamt om fåren varit ute i regn och blivit ”tvättade” ett tag före klippningen. Det är också viktigt att fåren är torra vid själva klippningen så att ullen är torr när den läggs i säckarna.

Klippningen

För en bra ullkvalité ska fåren klippas två gånger per år. Ordna en plats för klippningen där ullen hålls ren. Vid klippningen sorteras bukull, lårull, smutsig ull och skräp bort direkt. Gå sedan igenom fällen i lugn och ro och sortera bort ytterligare – dubbelklipp, hoptovad ull och skräp (all träck och så mycket växtdelar som möjligt). Vår skonsamma tvätt tar INTE bort vare sig träck eller växtdelar.

All ull som kommer till spinneriet ska vara ordentligt rensad, det du inte vill ha i garnet ska inte vara med i ullen.

Ullfibrernas längd bör vara mellan 5–15 cm för att fungera i våra spinnmaskiner. Om det förekommer längre fibrer så skapar det problem vid spinnandet. Vi måste då, beroende på omfattningen, ta ut en extra kostnad på mellan 100–300 kr + moms per kilo färdigt garn.

Undvik dubbelklipp

Dubbelklipp uppstår när klipparen lyfter saxen från huden. Den ull som senast klipptes står kvar med c:a 1 cm oklippt närmast huden. När klipparen så tar nytt tag med saxen, blir denna korte ull klippt intill huden och hamnar i fällen med resten. Det är denna korta ull som kallas dubbelklipp och som måste sorteras bort.

Dubbelklipp i ull som ska förädlas till garn är mycket negativt, det fastnar i våra maskiner och orsakar driftsstopp. Undvik så långt det är möjligt dubbelklipp vid klippningen av fåren. Detta är än viktigare om du vill ha grovt garn eftersom förgarnet inte sträcks ut lika mycket under spinningen. Korta fibrer klumpar sig då och trådens tjocklek blir ojämn.

Att ni går igenom er ull och plockar bort dubbelklipp är till stor hjälp för oss, och besparar er extrakostnader för rensning.

Förpackning och förvaring

Lägg ullen i rena, torra papperssäckar. Plastsäckar eller nätsäckar av plasttråd gör särskilt alpackaull statisk och svårhanterlig, undvik dessa.

Lägg varje färg för sig – helst i olika förpackningar – annars ordentligt åtskilda med tidningsblad.

Fyll säckarna så mycket det går. Knyt för dem för att förhindra ohyra.

Förvara säckarna torrt och svalt – men ej på kalla cementgolv – i väntan på inleveransen.

Att skicka ull till oss

Utförlig information om hur ullen ska märkas och skickas finns på sidan Bli kund.